De förutspår friktionens gränser

Michael Chandross (vänster) och Nicolas Argibay (höger). Foto: Sandia National Laboratories/Randy Montoya

En ny modell för friktionsbeteende hos metaller kan ge bättre vindkraftverk.

Normalt sett är det inte bra när metall glider mot metall. Den friktion som uppstår kan till exempel förstöra kolvarna i en motor. Ibland är det emellertid nödvändigt att ha metall mot metall. Ett exempel är i elsystemet i vindkraftverk. Man kommer då inte ifrån att friktion orsakar slitage och att slitage förstör prestandan. Det har även varit svårt att förutspå när detta kommer att ske.

Materialforskarna Nicolas Argibay och Michael Chandross vid Sandia National Laboratories har nu tillsammans med sina kollegor tagit fram en modell för att förutspå gränserna för friktionsbeteende hos metaller, baserad på materialegenskaper som hur hårt man kan trycka på ett material eller hur mycket ström man kan leda genom det innan det slutar fungera som det ska.

- Det är ett verktyg för design och ett verktyg för vetenskap. Det är en länk mellan grundvetenskap och tekniska tillämpningar, säger Nicolas Argibay.

Den nya modellen skulle kunna få stor betydelse för allt ifrån elbilar till vindkraftverk. Till exempel hjälper Nicolas Argibay till att designa en prototyp till en roterande elkontakt till vindkraftverk som använder sig av koppar mot en kopparlegering för hög prestanda.

- I princip ger vi nytt liv åt teknik som övergivits på grund av att man inte förstod sig på materialen och inte kunde få dem att fungera var och hur man ville, förklarar Nicolas Argibay.