Enighet i EU om utsläppshandeln

Utsläppshandel bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen. Foto: Wikimedia, kredit. Palmer

EU:s miljöministrar har enats om ett nytt utsläppshandelssystem som ska träda i kraft efter 2020.

EU:s utsläppshandel syftar till att minska utsläppen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Handel med utsläppsrätter ska göra det möjligt att minska utsläppen i det land och den sektor där det kostar minst.

Beslutet betyder att förberedelserna som väntas ta ett par år kan inledas. Förhandlingarna fortsätter mellan parlamentet, kommissionen och rådet.

Rådet vill minska utsläppsrätterna med lika mycket som kommissionen och parlamentet, det vill säga 2,2 procent i året i stället för nuvarande 1,7. 

Enligt Energimyndigheten omfattar systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser ca 760 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU motsvarande cirka 45 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom unionen.

Utsläppshandel bygger på att ett tak sätts för de totala utsläppen. Varje år ska företagens utsläpp kompenseras med nödvändigt antal utsläppsrätter. En utsläppsrätt motsvarar 1 ton koldioxid eller koldioxidekvivalenter.