ABB installerar mikronät i Alaska

Foto: Paulo Valdivieso

Ett mikronät som kombinerar bland annat batterilagring ska installeras i Anchorage, Alaska.

Det småskaliga projektet syftar till att identifiera teknologi som kan sammanföra mer förnybar energi till energimixen.

ABB:s lösning, PowerStore, ska blanda två lagringstekniker i en. Kapaciteten omfattar 500 kilowattimmar med en maxkapacitet på två megawatt.

Vindkraften ska komma från ett vindkraftsprojekt på Fire Island om 17 megawatt.