Kinas vindkraft växer

Foto: Yaki Yaginuma

Enligt Bloomberg ska Kina ha installerat tre gånger så mycket vindkraft än USA under 2016.

23,3 gigawatt installerades i Kina under 2016 jämfört med 8,2 gigawatt i USA.

Detta enligt en rapport från Global Wind Energy Council. Globalt installerades 54,6 gigawatt.

Men trots att Kina har en högre installationssiffra så kan ändå inte vindkraften producera upp till sin maximala kapacitet då elnätsutbyggnationen ligger efter i landet.

Omkring 17 procent av Kinas vindkraft genererade inte någon el under 2016.