Lägre elpris påverkar vindkraftens utbyggnad

Foto: Vattenfall

Det har inte varit så låg utbyggnadstakt på sex år som under 2016.

Under 2016 byggdes nya vindkraftverk med sammanlagd effekt av 605 megawatt. En tydlig minskning mot de senaste årens 700 och drygt 900 megawatt.

– Vi har haft rekordår under några år. Vi har även ett lägre elpris än tidigare vilket gör att det blir hårdare konkurrens mellan bolagen, säger Lars Andersson, chef på enheten för förnybar energi vid Energimyndigheten.

För att nå riksdagens mål om (30 terawattimmar vare år) till 2030 förutser branschen att 1 600 kraftverk kommer behöva byggas.

– Vi kommer att nå målet som är uppsatt till 2020, däremot är vi osäkra om 2030, säger Charlotte Unger Larson vd Svensk Vindenergi.

– Marknaden är i ett krisläge därför att ersättningen är så låg. Det var tänkt att ersättningssystemet skulle bidra till att täcka investeringskostnader för ny förnybar el, men det har inte blivit så, säger Charlotte.

(TT)