Urd ger vindkraftrekord

Foto: Let ideas compete

Vind är energi. Mycket vind ger mer energi. På tisdag morgon noterades ett nytt vindkraftrekord i stormen Urds spår. Enligt elbolaget Bixia producerade svensk vindkraft närmare 5,7 miljoner kWh under en enskild timme, 0,5 miljoner mer än det tidigare rekordet, vilket i sig pressar elpriset. Under de senaste tre dygnen har vindkraften stått för 26 procent av Sveriges elkonsumtion.

(TT)