Vattenfall vinner budgivningen om Kriegers Flak

Foto: Vattenfall
Bild: Vattenfall

Vattenfall har vunnit budgivningen om att uppföra danska Kriegers Flak, en 600 megawatts havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Det vinnande budet var 372 danska kronor per megawattimme, vilket är en av världens lägsta kostnader för havsbaserad vindkraft.

– Tillkännagivandet innebär en viktig milstolpe för vår ambition att öka vår produktion av förnybar energi. Vi är redan nu världens näst största aktör inom havsbaserad vindkraft. Det vinnande budet på 372 danska kronor per megawattimme visar att Vattenfall är konkurrenskraftigt och bidrar till att pressa kostnaderna för förnybar energi, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.  Kriegers Flak blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark, och kommer att förse 600 000 danska hushåll med förnybar energi. Det motsvarar 23 procent av alla hushåll i Danmark. Vattenfall kommer att investera 8,2 – 9,7 miljarder danska kronor i Kriegers Flak, givet att ett investeringsbeslut fattas av bolagets styrelse.

– Vattenfall har tagit hem de tre senaste budgivningarna om havsbaserad vindkraft i Danmark: Horns Rev 3, Danish Near Shore och Kriegers Flak Dessa motsvarar energiförbrukningen för 55 procent av Danmarks hushåll, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfall Vind.

I september vann Vattenfall budgivningen för projektet Danish Near Shore (350 megawatt). Projektet inväntar dock ett beslut från Danmarks Folketing.  Kriegers Flak ingår i en politisk överenskommelse i Folketinget från 2012. Överenskommelsen syftar till en miljövänlig och resurseffektiv ekonomi, oberoende av fossila bränslen från 2050. En del av överenskommelsen är att bygga tre större havsbaserade vindkraftparker: Horns Rev 3, Danish Near Shore och Kriegers Flak. Vattenfall har vunnit budgivningen för alla tre.

Beslutet innebär att Vattenfall kan börja planera för det 132 kvadratkilometer stora området i Östersjön. Området består av tre sektorer avsatta för vindkraftutveckling i Tyskland, Sverige och Danmark. Vattenfalls vinnande bud idag gäller den danska delen av Kriegers Flak-området. För den svenska delen av Kriegers Flak finns ett tillstånd som upphör 2018.