Fortum köper norska vindkraftprojekt

Foto: Fortum

Fortum har undertecknat en överenskommelse att förvärva tre vindkraftprojekt av det norska företaget Nordkraft. Affären omfattar Nygårdsfjellet vindkraftspark, vilken redan är i drift, samt helt tillståndsgivna projekten Ånstadblåheia och Sørfjord.

Fortum och Nordkraft har också kommit överens om att samarbeta kring både byggnationen och driften av vindkraftsparkerna.

– Köpet av dessa tre utmärkta vindkraftsprojekt är helt i linje med vår strategi att växa inom sol- och vindkraft. Att de tre parkerna är belägna i samma område möjliggör att drift och underhåll kan ske mycket effektivt. Jag är också väldigt nöjd med överenskommelsen om samarbete rörande konstruktion och drift mellan oss och Nordkraft, säger Kari Kautinen, Senior Vice President, M&A och ansvarig för sol- & vindutvecklingen hos Fortum.

Avsikten är att påbörja byggfasen av projekten Ånstadblåheia och Sørfjord så att de kan tas i drift 2018 respektive 2019. Den totala installerade kapaciteten av de tre vindkraftsparkerna kommer vara cirka 170 megawatt.

Fortum förväntar sig att affären slutförs under det första kvartalet 2017. Parterna är även överens om att inte uppge köpeskillingen.

– Det här är ett viktigt strategiskt steg för Nordkraft, vi säkrar bygget av både Ånstadblåheia och Sørfjord vindprojekt samtidigt som minskar Nordkraftsgruppens finansiella risk. Försäljningen utgör starten för ett långsiktigt partnerskap med Fortum och vi tror att detta samarbete kommer att gynna båda parter, säger Eirik Frantzen, vd på Nordkraft.