OX2 tecknar förvärvsavtal

Foto: OX2

Aquila Capital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om en nyckelfärdig vindpark med 41 vindkraftverk i norra Sverige. Investeringen säkras genom ett tioårigt PPA-kontrakt med Google för köp av el från vindparken.

Vindparken kommer att byggas i Lehtirova som ligger mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län . Den förväntade genomsnittsproduktionen är 490 gigawattimmar per år, vilket gör detta till en av de största vindparkerna i Norden.  – Vi är glada över att ha etablerat en god affärsrelation med Aquila och fördjupat vårt samarbete med Google, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.  

– Google har varit koldioxidneutrala sedan 2007 och vi har som målsättning att all vår verksamhet ska drivas med el från förnybara energikällor. Detta är Googles sjunde vindkraftsavtal hittills och det förstärker vår position som ett av världens största företag när gäller att köpa förnybar el, säger Francois Sterin, chef för global infrastruktur på Google.

Byggnationen utförs på totalentreprenad av OX2 som beräknar att överlämna vindkraftverken driftsatta till Aquila Capital i december 2018. Därefter har OX2 ett längre kontrakt för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken.

Vald turbin är Vestas V126-3.6 megawatt som har en totalhöjd om 184 meter.