Sandbank levererar sin första el

Foto: Vattenfall

Den havsbaserade vindkraftparken Sandbank 90 kilometer väst om ön Sylt har nu levererat sin första vindkraft till det tyska elnätet. De första av total 72 vindkraftverk håller successivt på att tas i drift för elproduktion.

Sandbank väntas vara fullständigt uppkopplat mot nätet och leverera med full kapacitet tidigt under våren 2017.

Uppförandet av vindkraftverk för Sandbank startade i slutet av juli, och under de senaste veckorna har 21 vindkraftverk framgångsrikt rests. När vindkraftparken är helt driftsatt och i kontinuerlig drift kommer den varje år att producera el motsvarande 400 000 tyska hushålls användning. Jämfört med el som producerats från konventionella energislag undviker Sandbank att släppa ut mer än 700 000 ton koldioxid årligen.

Under idrifttagandefasen för vindkraftverken används servicefartyget ”Acergy Viking” i projektet. Genom att använda denna modifierade fartygstyp, räknar man i projektet med en väsentlig tre månaders tidsvinst jämfört med den ursprungliga planeringen. Detta ”promenera-till-jobbet”-fartyg har ett särskilt landgångssystem som gör det möjligt för idrifttagningsteamen att direkt klättra upp på vindkraftverken. Det nya konceptet gör det också möjligt att arbeta enligt förhöjda säkerhetskrav och dessutom dygnet runt. Detta koncept används för första gången i Nordsjön runt Tyskland vid idrifttagande av vindkraftverken vid Sandbank.

När vindkraftparken är i full drift kommer en havsbaserad transformatorstation att samla in vindkraften från alla 72 turbinerna, omvandla den från växelspänning på 33 kilovolt till 155 kilovolt och leverera den till en omriktarstation varifrån elen kommer att transporteras som likström de 165 kilometrarna till anslutningspunkten i Büsum, Schleswig-Holstein.

Investeringskostnaderna för den havsbaserade vindkraftparken Sandbank blir omkring 1,2 miljarder euro.