ABB levererar trådlös nätverkslösning till vindkraftpark

Foto: ABB

ABB ska tillhandahålla ett trådlöst kommunikationssystem för att ansluta CCTV-kameror (closed-circuit television) vid två nya elkraftsanläggningar som företaget levererar till vindkraftparken Pen y Cymoedd, i södra Wales, som är under uppförande av Vattenfall.

Projektet, som omfattar totalt 76 vindturbiner och till vilket ABB också tillhandahåller nätanslutning och infrastruktur för kraftöverföring, ska stå klart senare i år och blir den största landbaserade vindkraftparken i England och Wales med en effekt på upp till 228 megawatt.  De två nya elkraftsanläggningarna ska höja spänningen från 33 till 400 kilovolt, klar för att matas in till National Grid i en ny 400 kilovolt elkraftsanläggning. Stolpmonterade CCTV-kameror runt inhägnaden av de båda elkraftsanläggningarna ska kopplas till ett trådlöst mesh-nätverk som använder trådlösa routers. De två anläggningarna kommer att vara ihopkopplade via optisk fiberkabel och anslutna till ett kontrollrum utrustat med video för registrering och övervakning.  Allt eftersom nätverket växer kan varje smart router automatiskt konfigurera om sig själv, vilket gör det förhållandevis enkelt att bygga ut nätverket. Mesh-designen ger en inbyggd tillförlitlighet eftersom att nätverket kan hantera strömavbrott genom sömlös omdirigering av data.  I tillägg till det trådlösa kommunikationssystemet levererar ABB också ställverk, transformatorer och utrustning för stationsautomation. ABB:s kontrollsystem och reläskyddsprodukter kommer att användas i kombination med en lösning för att kontrollera och reglera utmatningen från vindturbinerna och därmed säkerställa att kraven på elkvalitet som gäller för National Grid uppfylls.