Ramböll förvärvar tyska vindkraftkonsulter

Foto: BBB

Ramböll köper nu två tyska bolag verksamma inom vindkraft. I och med av BBB Umwelttechnik och CUBE Engineering så får Ramböll en starkare position på marknaden för landbaserad vindkraft.

Med de båda företagens 85 anställda kommer Ramböll nu att globalt ha kring 350 konsulter inom vindkraft.

Företagen BBB och CUBE har funnits på marknaden i mer än 20 år och har tillhandahållit konsulttjänster till vindkraftsindustrin i en tid där landbaserad vindkraft har utvecklats från små pilot- och demonstrationsprojekt till storskaliga kommersiella projekt.

– Tack vare vindenergins tillgänglighet och kostnadseffektivitet förväntas marknaden att växa med tvåsiffriga procenttal under de närmaste fem åren. Med förvärvet av BBB och CUBE kan Ramböll erbjuda alla tjänster inom landbaserad vindkraft och de resurser som krävs för att genomföra stora projekt, säger Thomas Rand, Managing Director för Ramböll Energy.

Marknaden för landbaserad vindkraft genomgår en förändring till en industri som består av stora globala företag, där företagen är de nya utvecklarna snarare än lantbrukare och små investerare. Även konsultbranschen har följt med i utvecklingen och en del sammanslagningar mellan företag har skett.

Förvärvet passar väl in i Rambölls tillväxtstrategi för Tyskland. Ramböll har vuxit betydligt i Tyskland under de senaste åren och har nu kring 450 anställda där som arbetar med tjänster inom energi, transport, stadsutveckling, vatten, miljö och management consulting.

– BBB och CUBE har en solid kundbas och ett starkt nätverk, i synnerhet i Tyskland där omkring 60 procent av deras tjänster levereras. Med dem ombord kan vi stärka vår position i Tyskland ytterligare, säger Thomas Rand.

Ramböll får genom förvärven även en starkare position inom förnybar energi med CUBE:s expertis inom smarta energisystem och solcellsanläggningar.