Mest vindkraft i Sollefteå

Foto: Nixter

Under 2015 ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 214 stycken. Mest vindkraft finns i Sollefteå som toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Ockelbo tar silverplatsen och Örnsköldsvik kniper tredjeplatsen.

Totalt fanns det 3 174 vindkraftverk i Sverige, motsvarande 6 gigawatt, vid utgången av 2015. Sollefteå toppar listan med 99 vindkraftverk, varav 83 togs i drift under 2015. Vindkraftslistan bygger på Energimyndighetens statistik och baseras på installerad effekt i kommunerna. Det fanns vid årsskiftet vindkraft i 176 kommuner, medan resterande 114 kommuner inte har någon vindkraft.

− Vindkraften producerade el motsvarande 12 procent av den svenska elanvändningen under 2015 och andelen kommer att öka. År 2040 ska Sveriges hela elproduktion vara 100 procent förnybar, enligt den blocköverskridande energiöverenskommelse som nyligen presenterats. Utbyggnaden av vindkraften är en viktig del för att nå detta mål, säger Charlotte Unger Larson, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Flest antal nya vindkraftverk byggdes 2015 i Sollefteå, Örnsköldsvik och Vindeln.

Flera faktorer såsom vindförhållanden, yta och befolkningstäthet avgör hur mycket vindkraft som kan byggas i en viss kommun. Om man rangordnar kommunerna utifrån vindkraft i relation till både lands- och havsytan toppas listan av Malmö, med den havsbaserade vindkraftsparken vid Lillgrund. Därefter följer Ockelbo och Laholm.