Sommarens elpris dubbelt så högt som 2015

Foto: Matthew Hine

Sommaren har givit konsumenterna höga elpriser. Det är bland annat den låga tillrinningen i vattenmagasinen och den relativt vindstilla sommaren har lett till den kraftiga prishöjningen.

Mellan vecka 23 och 31 låg snittpriset i elområde Stockholm på 29,5 öre per kilowattimme, att jämföra med förra sommaren då snittpriset låg på cirka 11 öre. 

– Sommarens elpriser har präglats av låg tillrinning, hydrologiskt underskott och låg vindkraft, samtidigt som vi haft begränsningar i ledningsbegränsningar som gjort att priset på el har varierat kraftigt mellan de olika elområdena, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

Sommaren 2015 hade vi ett hydrologiskt överskott på i snitt 5 terawattimmar, medan det i år varit ett underskott på -8 terawattimmar.

– Det beror både på att snömagasinen förra året hade mycket stora överskott samtidigt som det kom mycket regn under juli 2015, vilket gav rekordlåga elpriser, säger Anders Engqvist.

Förra sommaren var dessutom blåsigare än i år vilket gjort att produktionen från vindkraft i Norden i snitt legat cirka 350 000 kilowatt lägre per timme denna sommar.

De tre första dygnen denna vecka har dock gett betydligt lägre priser än förra veckan.

– Det beror i första hand på att blåsten gett mycket vindkraftsproduktion, i snitt 4 miljoner kilowatt mer per timme, säger Anders Engqvist.