OX2 tar hem kontrakt i Norge

Foto: OX2

OX2 har vunnit ett kontrakt som gäller bygget av Raskiftets vindpark i Norge. Beställare av uppdraget är ett joint venture-bolag mellan tyska Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet är på 112 megawatt och är en totalentreprenad.

Austri Vind, som ägs av Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi, har arbetat med utveckling av projektet sedan 2010 och har sedan 2015 samarbetat med OX2 för att bland annat säkra finansiering. I samband med att Stadtwerke München träder in som majoritetsägare i projektbolaget påbörjar OX2 byggnationen.

– Tillsammans med den landbaserade vindparken som färdigställdes i Sverige förra året är detta vårt andra största projekt inom förnybar energi i Skandinavien. Stadtwerke München strävar efter att 2025 producera tillräckligt mycket förnybar energi i sina egna anläggningar för att förse hela München, vilket innebär att München blir den första miljonstaden i världen som uppnår detta mål, säger Bettina Hess, talesperson för Stadtwerke München.

Vindparken kommer att byggas i Raskiftet, i kommunerna Trysil och Åmot. Anläggningen kommer att bestå av 31 vindkraftverk och när den driftsätts i slutet av 2018 kommer den att producera omkring 370 gigawattimmar el per år.  – Vi har haft ett mycket bra samarbete med alla parter i projektet och ser nu fram mot att bygga och leverera ytterligare en vindpark, säger Paul Stormoen, vd på OX2 Wind.