Tranås Energi söker nytt tillstånd för vindkraft

Foto: Tranås Energi

Tranås Energi söker nu ett nytt miljötillstånd för bolagets vindprojekt i Ydre. Bolaget har sedan 2014 miljötillstånd för bygge av elva vindkraftverk men på grund av färdigställandet av ett nytt kraftvärmeverk samt låga elpriser så har bolaget avvaktat med att sätta igång projektet.

Nu söker Tranås Energi alltså ett nytt tillstånd för projektet. Det nya tillståndet söks för färre men högre vindkraftverk.

Tranås Energis nuvarande miljötillstånd medger byggnation av upp till elva verk med en totalhöjd av max 150 meter. Varje verk har en effekt på 2-2,2 megawatt och den sammanlagda årsproduktionen skulle bli 60 gigawattimmar. I den nya ansökan kommer Tranås Energi att söka tillstånd för fem-sex vindkraftverk med en totalhöjd av ca 200 meter, effekt på 3,5 megawatt per verk och en sammanlagd årsproduktion på 72 gigawattimmar. De högre verken är alltså färre men effektivare och därmed en lönsammare investering.

– Då färre men större verk visar en tydligt bättre lönsamhet än fler och mindre anser vi att det är värt att satsa på ett nytt miljötillstånd. Dessutom finns ändå ingen förutsättning för ett investeringsbeslut i närtid till följd av dagens allt för låga elpriser. Vi tror dock starkt på en investering om några år och på vindkraften som en viktig del i regeringens och de tre allianspartiernas energiöverenskommelse kring 100 % förnybar elproduktion 2040, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Aktuellt område för ansökan är detsamma som tidigare, öster om sjön Raklången i Ydre. Samråd med markägare och boende i området kommer att hållas under tillståndsprocessens gång.

Investeringsbeslut om projektet kommer tidigast att tas år 2019-2020. Nuvarande miljötillstånd gäller till och med december 2018.