Vattenfall bygger vindkraft i Danmark

Foto: Vattenfall

Nu påbörjar Vattenfall bygget av Horns Rev 3 utanför Danmarks västkust. Vindkraftsparken kommer att bli landets största havsbaserade vindpark. Horns Rev 3 beräknas tas i drift 2018.

Vattenfalls totala investering uppgår till strax över 1 miljard euro och Horns Rev 3 kommer att leverera hushållsel till 400 000 danska hem.

I februari 2015 vann Vattenfall budgivningen om koncessionen att bygga Horns Rev 3.

– Horns Rev 3 är en viktig del av Vattenfalls ambitioner avseende vindkraft och i synnerhet vårt fokus på havsbaserade vindkraftparker. Horns Rev 3 är också en tydlig signal till omvärlden att Vattenfalls strategi är att nyinvestera i förnybar elproduktion och att växa inom vindkraft, säger Magnus Hall, vd och koncernchef på Vattenfall.

Vattenfalls strävan är att minska byggkostnaderna för havsbaserad vindkraft och därmed även sänka produktionskostnaden per producerad kilowattimme. Detta innebär att Horns Rev 3 kan byggas och tas i drift inom knappt tre år.

– Horns Rev 3 kommer att utgöra en del av ett viktigt kluster av havsbaserade vindkraftparker på den danska sydvästkusten. Det innebär att vi kan utnyttja synergieffekter i drift och underhåll vilket gynnar alla våra vindkraftparker vid Danmarks kust. Erfarenheterna från de andra parkerna har också bidragit till att byggkostnaden och kostnaden för elproduktion vid Horns Rev 3 har kunnat sänkas, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet.