Nexans levererar kabel till vindprojekt

Foto: Nexans

Beatrice Offshore Windfarm Ltd har utsett ett konsortium bestående av Nexans och Siemens Transmission and Distribution till leverantör av transmissionssystemet som ska koppla samman den nya vindparken utanför skotska kusten till kraftnätet.

Nexans kommer att leverera två kompletta 220 kV exportkabelsystem som ska bidra till energiförsörjningen i regionen. När projektet är slutfört och tagits i drift kan det försörja runt 450 000 brittiska hushåll med el.

Kontraktet med Nexans är värt cirka 245 miljoner euro.

Enligt totalentreprenadskontraktet ska Nexans tillverka och leverera två system om 90 kilometer bestående av totalt 260 kilometer land- och sjökablar. Kabeldragningen sköts av Nexans kabelförläggningsfartyg C/S Nexans Skagerrak och kablarna grävs ned i havsbotten med hjälp av Nexans CapJet-system.

Vindparken Beatrice är ett samarbetsprojekt mellan SSE Renewables Limited, SDIC Power of China och Copenhagen Infrastructure Partners. Parken ligger 13,5 kilometer utanför Caithness i norra Skottland och kommer att drivas och styras från en bas i Wick. Vindparken, vars kapacitet uppgår till 588 megawatt, kommer att bestå av 84 turbiner på 7 megawatt vardera. Kraften ska överföras via land- och sjökablar till Blackhillock i Skottland och därifrån över till stamnätet.

Kabelleveranserna börjar under sommaren 2016 och installationen är planerad att starta hösten 2017. Vindparken ska vara i drift 2019.