Minskad produktion för Arise

Foto: Arise

Arises elproduktion var 45,9 gigawattimmar i april (49,4). Det uppges vara 3,5 gigawattimmar under budget.

Månadens produktion fördelade sig på 30,5 gigawattimmar egen (28,5) och 15,4 gigawattimmar samägd (20,9) vindkraft.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

(SIX News)