Klart för Solberg

Foto: Fortum

Fortum har fattat slutgiltigt investeringsbeslut om den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, ett projekt som Fortum förvärvade tidigare i år. Planen är att påbörja markarbetena i sommar. Vindkraftsparken beräknas börja producera i början av 2018. Investeringen totalt är på cirka 100 miljoner euro, eller närmare en miljard kronor.

Under förutsättning att Skellefteå kommunfullmäktige godkänner affären och alla tillstånd och myndighetsbeslut finns på plats kommer Fortum och Skellefteå Kraft att stå för hälften var av projektet.

Solberg kommer att bestå av 22 vindkraftverk med en total kapacitet på 75 MW. Vindturbinerna levereras av Vestas och Arise kommer att ansvara för projektledningstjänster för bygget. Den årliga produktionen beräknas bli ungefär 250 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar 50 000 hushålls årsanvändning.