ABB ansluter havsbaserad vindkraftpark

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order värd cirka 80 miljoner dollar från Rentel NV i Belgien för att leverera ett kabelsystem som ska ansluta den havsbaserade vindkraftparken Rentel, som ligger utanför Belgiens kust, till fastlandet i närheten av Zeebrügge.

ABB ska utforma, tillverka och installera det cirka 40 kilometer långa sjökabelsystemet med treledarkabel för 220 kilovolt växelström, som kommer att ha en överföringskapacitet på cirka 300 megawatt. Energin som överförs till land från vindkraftparken bidrar till en grönare elförsörjning i Belgien och kan ge tillräckligt mycket el för att uppfylla 280 000 hushålls behov. Installationen av kabelsystemet utförs av ABB:s nya fartyg.

Projektet beräknas driftsättas under 2018.

Anslutningen till vindkraftparken Rentel i belgiska Nordsjön spelar en viktig roll för att uppfylla Belgiens miljömål för 2020, närmare bestämt att öka andelen förnybar energi till 13 procent av den totala energiproduktionen. Den ger också stöd åt Europeiska unionens miljömål för 2020.