Arise elproduktion minskade

Bild: Arise

Arises elproduktion var 59,7 gigawattimmar i februari (69,5).

Månadens produktion fördelade sig på 31,7 gigawattimmar (40,1 gigawattimmar) egen och 28,1 gigawattimmar (29,4 gigawattimmar) samägd vindkraft.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utfallet uppges till 9,8 gigawattimmar under budget till följd av svagare vindar.

Budgeten, uppger bolaget för SIX, är en långtidsjusterad siffra, vilket gör att man under enskilda kvartal och månader nästan alltid avviker antingen positivt eller negativt mot den.

(SIX News)