Eolus köper amerikanska vindkraftsprojekt

Eolus har tidigare tecknat avtal om att förvärva två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA. Förvärvet har nu fullföljts.

De två projekten som förvärvas är belägna i västra Nevada, på gränsen till Kalifornien, och omfattar Crescent Peak med en möjlig effekt om 200-600 megawatt samt Comstock med en möjlig effekt om 20-100 megawatt.

Eolus avser att utveckla och optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt.

Eolus bolagsstämma godkände förvärven den 30 januari 2016.