OX2 säljer vindpark till Ikea i Finland

Foto: OX2

Ikea har tecknat förvärvsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om 13 vindkraftverk i Kemi, i norra Finland. Projektet är Ikeas första vindkraftsinvestering på den finska marknaden och affären den fjärde mellan bolagen. 

En befintlig vindpark utanför Ajos vid kusten i Kemi kommer att förnyas och utökas. Här finns idag tio vindkraftverk som står på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. OX2 kommer att byta ut dessa till moderna vindkraftverk och därutöver bygga tre nya verk på land, vilket mer än fördubblar produktionen och ger en hög driftsäkerhet. Den nya anläggningen kommer således att bestå av 13 nya vindkraftverk som beräknas producera cirka 160 gigawattimmar/år.

– Vi investerar i förnybar energi för att skapa miljönytta och påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den nya vindparken kommer innebära att vi producerar mer förnybar energi än all den energi som vi använder i våra byggnader i Finland, säger Lars Midttun, Ikeas landschef i Finland.  I och med förvärvsavtalet påbörjar OX2 nu byggnationen och den nya vindparken överlämnas enligt plan till Ikea under 2017. Därefter kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska förvaltningen av anläggningen.

– Den här affären är en del av OX2:s expansionsstrategi och positionering på den globala vindkraftsmarknaden. Vi har ett gott samarbete med IKEA sedan många år tillbaka och nu ser vi fram emot att bygga och leverera deras första vindpark i Finland, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

I och med förvärvsavtalet kring Ajos vindpark har OX2 nu gjort fyra affärer med Ikea om totalt 174 megawatt vindkraft i Norden.