Kontrakt klart för Danmarks största offshore-projekt

Karta: Vattenfall

I havsområdet Kriegers flak mellan Danmark, Tyskland och Sverige planeras Danmarks största havsbaserade vindkraftpark. Vindkraftparken kommer att få en kapacitet motsvarande elförsörjningen av 600 000 hushåll. Kontrakt har nyligen tecknats mellan operatören Energinet och företaget Avantha Group Company CG avseende leverans av krafttransformatorer och gasisolerade ställverk.

Kriegers flak kommer att bestå av 130 vindkraftverk med en kapacitet på 2,1 TWh el. Vindkraftparken kommer att fungera som ett "stamnät" och överföra el via kraftnätskablar till de tre länderna. Från Sveriges sida deltar bland annat Vattenfall i projektet.

Kriegers flak beräknas börja leverera el någon gång mellan 2018 och 2020.