6,1 gigawatt ny kapacitet i Europa

Enligt statistik från WindEurope ska Europa totalt ha installerat 6,1 gigawatt av ny kapacitet under första halvan av 2017.

Av dessa 6,1 gigawatt stod 4,8 gigawatt för landbaserad vindkraft, mycket av det i Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Resterande offshore installationer omfattade drygt 18 olika projekt över fyra olika länder, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Finland.