CoensHexicon och Shell utvecklar flytande vindkraft i Sydkorea

Bild: CoensHexicon.

CoensHexicon har undertecknat ett “Joint Development Agreement” med Shell som syftar till att utveckla, bygga och operera en flytande vindkraftspark cirka 40 km utanför staden Ulsan, i Sydkorea.

I staden finns bland annat världens största bilfabrik, världens största varvsanläggning och världens tredje största raffinaderi-anläggning. Projektutvecklingen startade i början av 2019 och leds av CoensHexicon.