SEK Svensk Elstandard - Uppdaterad standard för säkra vindkraftverk

Bild: SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard inför ett nytt avsnitt om kallt klimat när standarden för vindkraftverks säkerhet uppdaterats.

I standarden SS-EN IEC 61400-1 finns de fordringar som ett vindkraftverket behöver uppfylla för att dess hållfasthet och funktionsduglighet ska säkerställas. Fordringarna ska ge ett skydd mot skador som orsakas av riskkällor som kan förekomma under anläggningens planerade livstid. En nyhet i den nya utgåvan är att medelstora vindturbiner med en svept yta av högst 1000 m2 nu särbehandlas. Små vindturbiner med en svept area av högst 200 m2omfattas som tidigare av SS-EN 61400-2.

I den nya utgåvan har innehållet uppdaterats och förtydligats. Särskilt avsnitten om de mekaniska och elektriska systemen har setts över, liksom avsnittet om bedömningen av anläggningsplatsen. Nytt är avsnittet om anläggningar i kallt klimat. Flera av bilagorna är också nya, bland annat om nedisning och om mekaniska säkerhetsfaktorer.

Standarden är framtagen i internationellt samarbete inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 88 inom SEK Svensk Elstandard.