Ökad vindkraft bidrog till kraftigt varierande elpriser

Bild: Kundkraft.

Den 12 maj var elpriset nere på 1,6 öre per kilowattimme, inte långt över bottennoteringen på 0,13 öre den 2 maj. Men samtidigt som elpriset enskilda timmar är väldigt lågt, var snittpriset förra veckan 39 öre vilket är relativt högt för årstiden. Anledningen är att andelen vindkraft i det svenska energisystemet ökar, vilket leder till att elpriset varierar mer. Det skriver Kundkraft i ett pressmeddelande.

Vindkraften byggs ut med 33% under 2019, och i slutet av året kommer vindkraft stå för nästan 18% av Sveriges elproduktion. Det är en stor förändring för det svenska energisystemet.
- Vindkraften har låga driftskostnader, så när det både blåser mycket och efterfrågan är låg går elpriset ner ordentligt, säger Anders Kaijser som är VD för Kundkraft Sverige AB.

Men trots stor utbyggnad av vindkraft är snittpriset på el fortfarande högt. Det beror på låga nivåer i svenska vattenmagasin och att vårfloden inte kommit igång ännu. Dessutom är kolkraft relativt dyrt på grund av höga priser på utsläppsrätter.

Räkna med varierande priser framöver
Under 2019 och 2020 läggs reaktorerna Ringhals 1 och 2 ner. Stängningen av reaktorerna tillsammans med en kraftig utbyggnad av vindkraft kommer ge ännu mer varierande elpriser framöver.

När andelen vindkraft ökar, styrs energisystemet mer av väderförhållanden jämfört med hur det fungerar idag. Framförallt vinterdagar med hög förbrukning samtidigt som det blåser dåligt, kommer innebära kraftiga prisuppgångar på el framöver menar Anders.
- Risken för extrema pristoppar blir större när andelen vindkraft ökar och innebär att man som elkund bör överväga att binda sitt elpris, menar Anders Kaijser.