ABB får order för överföring av vindkraft från Nordsjön

Bild: ABB.

 ABB:s verksamhet Power Grids har tilldelats en miljonorder från Aibel/Keppel FELS-konsortiet, och ska designa, konstruera och bygga det högspända likströmsöverföringssystemet (HVDC) för det havsbaserade vindkraftsprojektet DolWin5.

ABB levererar HVDC-tekniken. Länken kommer att leverera 900 MW el utan några koldioxidutsläpp – tillräckligt för att försörja cirka en miljon hushåll med el – från tre vindkraftparker cirka 10 mil utanför den tyska kusten. Länken planeras att vara klar under 2024. 

Ordern innefattar omriktaren på plattformen i Nordsjön liksom en landbaserad omriktarstation i Emden i Niedersachsen i Tyskland. TenneT, ledande europeisk transmissionsnätsoperatör med verksamhet i 
Nederländerna och Tyskland, ansvarar för att tillhandahålla kraftöverföringslänkar till de havsbaserade vindkraftparkerna i detta område.