Vårvindar minskar elförbrukningen och mer vindkraft sänker elpriset

Bild: Vindkraftverk Bixia.

Vårvindarna börjar snurra in ordentligt med vindkraft samtidigt som det lite varmare vädret gör att det används mindre el. Det gör också att elpriset sänks. Förra veckan låg snittpriset under 40 öre per kWh, det är första gången sedan september förra året som det är under 40 öre. Den här veckans elpris beräknas hamna strax över 40 öre eftersom vinden avtar något, enligt elbolaget Bixias elprisrapport. 

Under förra veckan då det blåste mycket stod vindkraften för 16 procent av vår totala elproduktion. Och när vindkraften ökar pressar den bort den dyrare kraften vilket gör att elpriset sjunker. 

– Som det har rapporterats om i veckan går utbyggnaden av vindkraften i Sverige i raketfart och Svensk Vindenergi räknar med en fördubbling av el producerad från vind de närmaste fyra åren.  

Det är positivt att vi får in mer fönybar kraft i vårt system, samtidigt kommer vi att behöva vänja oss vid att elpriset varierar mer beroende på väder, konstaterar Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia. 

Från import till export
Innevarande vecka stiger elpriset något i takt med att vinden avtar och beräknas, enligt Bixias prognos, stå för cirka 13 procent av elanvändningen. Samtidigt gör vårvädret att använder vi allt mindre el. 

– Den minskade elförbrukningen beror på att vädret blir mildare samtidigt som det blir ljusare ute vilket gör att vi använder mindre el för uppvärmning och inomhusbelysning. Det har också gjort att vi inte längre behöver importera el från andra länder, vilket vi tvingats göra de senaste månaderna. Den här veckan har vi till och med ett överskott och kan exportera, säger Matina Rosenberg. 

Mer förnybart i hela Europa
De senaste veckorna har även Tyskland haft hög produktion av förnybar el, vilket lett till att de exporterat i en högre grad till Norden. Det har gjort att det kommit in mer förnybar el i Norden från sydligare breddgrader.

 – Liksom vi står övriga Europa inför en omställning mot med förnybar kraft, vilket gör att andelen förnybart i mixen kommer att öka successivt. För att klara klimatutmaningen krävs att vi samarbetar på flera plan, menar Matina Rosenberg.