Lägre systempris och spotpriser - vecka 13 2019

Foto: sxc.hu

Systempriset minskade med sex procent i jämförelse med föregående vecka, och spotpriserna minskade med 11 procent i SE1, SE2 samt SE3 medan spotpriset i SE4 minskade med 10 procent. Veckan som gick var det varmare än det normala och nederbörden var under medelvärdet. Detta enligt Energimarknadsinspektionen.

Priset på gas och kol sjönk med 2,9 respektive 6,6 procent, medan priset på olja steg med 0,2 procent. Magasinfyllnadsgraden sjönk med 1,6 procentenheter i Norden och 2,2 procentenheter i Sverige. I Sverige minskade den totala användningen med 6 procent, medan produktionen minskade med 1,3 procent.

I Sverige ökade vindkraftsproduktionen med 63,9 procent. Tillgängligheten i kärnkraft var 95 procent i Norden och 93 procent i Sverige.