Wallenstam och Jämtkraft samarbetar i nyköpt bolag

Bild: Stefan Linnerhag

Jämtkraft inleder ett samarbete med Wallenstam och förvärvar samtidigt 100 procent av aktierna i dotterbolaget Svensk NaturEnergi AB.

Jämtkraft köper 100 procent av aktierna i Svensk NaturEnergi AB, ett elhandelsbolag med säte i Göteborg. Jämtkraft tar över elförsäljningen till slutkund, kunderna kommer inte märka någon skillnad utan har fortsatt relation med Svensk NaturEnergi med samma avtal om förnybar energi från vindkraft. Säljare är Wallenstam som i och med samarbetet även blir kund till Jämtkraft. Överenskommelsen börjar gälla från och med måndag den 1 april.

– Samarbetet mellan Wallenstam och Jämtkraft är ett tydligt exempel på ett partnerskap där 1 + 1 blir så mycket mer än 2. Samarbetet ger oss bättre förutsättningar och stärker vår drivkraft att minska klimatförändringarna och utveckla hållbara städer, men även att skapa mervärden för kunderna, säger Erik Brandsma, vd på Jämtkraft AB.