"Allt" pekar nedåt – kraftpriserna faller

Bild: Entelios.

En kraftigt förbättrad resurssituation i Norden kombinerat med svag efterfrågan, mycket vindkraft och billig el i Europa gör att priserna på kraftmarknaden har fallit en hel del den sista veckan.

Spotpriset håller sig förhållandevis stabilt, men ska vi tro marknadsaktörerna så är det bara en fråga om tid innan det också faller.

Bättre utbudssida på marknaden

Avsevärt mer nederbörd än normalt på sistone har förbättrat resursbalansen. Vattenmagasinen i Norden beräknas vara på normala nivåer, men det saknas en del snö i de norska fjällen för att situationen totalt sett ska kunna klassas som normal. Enligt nyhetsbyrån Europower bestod två tredjedelar av elförbrukningen i Tyskland av förnybar kraft. Det är det andra rekordet på lika många veckor. Vindkraft stod för nästan hälften av kraftproduktionen och har därmed hittills i mars levererat mer kraft än både brunkol och kärnkraft i Tyskland.

På så vis kommer det under perioder med mycket vind, som den vi har haft i mars, att produceras enorma mängder vindkraft som ersätter annan  kraftproduktion och leder till låga priser. 

Fallande energipriser

Kolpriset har fortsatt sin nedåtgående trend och ytterligare dramatik i det brittiska underhuset har åter satt sin prägel på koldioxidpriset. Den milda vintern kombinerat med utökat utbud av gas i Europa har också pressat ned gaspriset en hel del och sammantaget gör detta att marknadsaktörerna sänker sina prisförväntningar för framtiden.