Evig El köper projektet Trädet

Foto: sxc.hu

Evig El har slutit avtal med Sveriges vindkraftkooperativ ekonomisk förening och Schönborg Vind AB som innebär att det nu står klart att SVEF förvärvar projektet Trädet i Ulricehamns kommun.

– Goda vindförhållanden och bra villkor medger en låg kostnad per års/kWh. Det säkerställer också en fortsatt tillväxt för Evig El som varumärke, säger SVEFs ordförande Hans Björkström.

Parken som byggs av Schönborg Vind AB kommer bestå av tre nyckelfärdiga verk av modellen Enercon E-138 EP3, med en navhöjd på 131 m. Verken har en total installerad effekt på 10,5 MW. De byggs i området Lundby, som ligger i det strategiska prisområdet SE03.

Fakta – projektet Trädet

Leverantör: Schönborg Vind AB

Plats: Ulricehamns kommun i Västra Götalands län

Transaktion: Nyckelfärdigt

Vindparkens storlek: Tre vindkraftverk Turbintyp: Enercon E-138 EP3 med navhöjd på 131 m

Tillstånd: Fullt tillstånd enligt miljöbalken Vindresurs: 7,3 m vid navhöjd (131 m)