Rabbalshedes vindproduktion för februari 2019

Foto: sxc.hu.

Totalt producerade bolagets vindparker 70,1 GWh elenergi under februari månad, varav 42,5 GWh kom från egna och 26,6 GWh från samägda parker.

Produktionen har varit 3,6 procent lägre under februari än förväntat dock med en tillgängligheten på 98 procent. Ackumulerad elenergi för perioden januari-februari har varit 8,7 procent lägre än förväntat.