Rabbalshedes produktion för januari uppgick till 70,9 GWhv

Foto: Jessika Ung

Totalt producerade bolagets vindparker 70,9 GWh elenergi under januari månad, varav 49,4 GWh kom från egna och 21,1 GWh från samägda parker.

Produktionen har varit 13,5 procent lägre under januari än förväntat dock med en tillgängligheten på över 98,5 procent.