Mirova köper norsk vindkraftpark

Foto: sxc.hu.

Den franska kapitalförvaltaren Mirova har genom fonden Mirova Eurofideme 4 förvärvat en vindkraftpark på Vardafjellet i Rogalands län i Norge. Uppförandet av vindkraftparken i Vardafjellet beräknas inledas under våren 2019 för att anslutas till nätet år 2020.

Parken kommer att bestå av sju turbiner med en total energikapacitet på 29 MW. Det är tillräckligt för att förse cirka 17 000 hushåll med energi.

Oebergs representerade Mirova i förvärvet. Nordisk Vindkraft representerades av MSA.