Arise säljer Jädraås

Foto: Arise Windpower

Arise har ingått avtal med The Renewables Infrastructure Group (TRIG), ett London-noterat investmentbolag, gällande avyttring av Arise 50 procentiga ägande i Sirocco Wind Holding AB (Transaktionen), som äger vindparken Jädraås om cirka 213 MW.

Genom Transaktionen förväntas Arise erhålla en nettolikvid motsvarande cirka 200 MSEK varav 195 MSEK vid slutförande av Transaktionen och resterande 5 MSEK senare under året. Transaktionen förväntas att slutföras under första kvartalet 2019. . Det underliggande värdet på hela rörelsen till vilket Transaktionen genomförs uppgår till cirka 206 MEUR, vilket motsvarar en multipel om cirka 3,8 SEK/kWh.

 

- Vi är väldigt nöjda med att sälja Jädraås till TRIG och ser fram emot ett nära samarbete. Jädraås var det första stora projektet vi utvecklade och det bidrog till att inleda resan mot det bolag vi är idag. Även om det inte har blivit den framgång vi hoppats på finansiellt, så bär vi med oss all kunskap och alla erfarenheter in i våra framtida affärer. Nu står vi väl rustade med ett starkt team, en stark portfölj av utvecklingsprojekt samt en stark balansräkning, säger Daniel Johansson, VD Arise.