Vatten- och vindkraft sänktes av torkan

Henrik Montgomery / TT: Mindre snurr i vindturbinerna. Arkivbild.

Sommartorkan medförde mindre elproduktion både från älvarna och vinden jämfört med 2017. Men kärnkraften gick stabilt och totalt sett nettoexporterade Sverige elva procent av den inhemska produktionen under året, enligt Energimyndighetens årsstatistik.

Vindkraften stod dock för samma andel, elva procent, av den totala elproduktionen som året före. Men det förklaras av fler vindkraftverk, inte av vinden självt. Mest vindkraft producerades i oktober, minst i juli.

Konsumtionen av el i Sverige låg stilla under 2018 jämfört med året före.