Faktabaserad dialog om vindkraftens bidrag och prestanda

Foto: Jonathan Lampel / Unsplash

Begreppen nyttjandegrad, tillgänglighetsfaktor och kapacitetsfaktor används ofta i debatter om elsystemet och kan lätt förväxlas, vilket leder diskussionen fel. För att främja en mer faktabaserad dialog presenterar Svensk Vindenergi ett kunskapsunderlag.

Ett vindkraftverk genererar elektricitet under cirka 90 procent av årets timmar, med högsta produktion på höst och vinter. Vid låg produktion styr elmarknaden efterfrågan genom att höja priset, vilket minskar konsumtionen.

Sweco har på uppdrag av Svensk Vindenergi klargjort begreppen tillgänglighetsfaktor och kapacitetsfaktor, vilka ofta förväxlas och missbrukas i diskussioner om elsystemet.

Tillgänglighetsfaktor beskriver tillgängligheten vid specifika situationer, som bristtider, medan kapacitetsfaktor mäter tillgängligheten under längre perioder som månader eller år.

Det är viktigt att skilja på begreppen för att förbättra prognoser och undvika felaktiga påståenden som att vindkraften bara bidrar med 9 procent vid topplasttimmen, vilket baseras på prognoser snarare än faktiska prestationer.

Vindkraftens kapacitetsfaktor förbättras kontinuerligt med avancerad teknik, medan tillgänglighetsfaktorn varierar beroende på elsystemets behov och vindkraftens faktiska prestanda.

Denna klarläggning är avgörande för att stödja en kraftslagsneutral debatt om Sveriges framtida elsystem och undvika onödiga hinder för vindkraftsutbyggnad och investeringar i energiproduktion när behovet är som störst.