Framtidens elförsörjning i Västra Götaland - Utmaningar och lösningar

Havsbaserad vindkraft får en betydande roll för att öka den regionala elproduktionen. Foto: mostphotos

Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Svenska kraftnät pekar i sin rapport "Framtidens elförsörjning i Västra Götaland" ut tre centrala områden för att säkerställa regionens elbehov i framtiden: förstärkning av stamnätet, ökad flexibilitet i elanvändningen samt ny lokal och regional produktion av el. Dessa åtgärder anses nödvändiga för att möjliggöra den pågående elektrifieringen och omställningen till fossilfria industrier i området.

Prognoser indikerar en betydande ökning i elanvändningen fram till 2040, samtidigt som den regionala elproduktionen idag endast täcker en liten del av behovet. För att möta detta underskott föreslår rapporten att stora investeringar krävs i infrastruktur, inklusive utbyggnad av stamnätet och snabbare tillväxt av lokal och regional elproduktion. Särskild betoning läggs på havsbaserad vindkraft och planerbar elproduktion såsom gasturbiner och kraftvärmeverk för att säkerställa tillräcklig effekt under höglastperioder.

Rapporten identifierar även behovet av effektivisering och flexibilisering av elanvändningen för att optimera systemets kapacitet utan att nätet överbelastas. Slutligen understryks vikten av samarbete mellan olika samhällsaktörer för att säkerställa en framgångsrik elektrifiering och industriell omställning i Västra Götaland.