Vattenfall och BASF satsar på lågemissionsstål för Vestas vindturbiner

Vestas fabrik i danska Nakskov för tillverkning av vindturbinblad. Foto: Vestas

Vattenfall och kemiföretaget BASF har ingått ett preliminärt avtal med den danska turbinleverantören Vestas om leverans av 112 av deras V236-15.0 MW starka turbiner. Dessa ska installeras i de två vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och Nordlicht 2, som är belägna i den tyska delen av Nordsjön och tillsammans har en kapacitet på 980 MW respektive 630 MW. Vestas har även förbundit sig till ett femårigt serviceavtal som följs av ett driftsstödsavtal som sträcker sig till parkernas trettionde verksamhetsår.

En av de mest anmärkningsvärda aspekterna av detta projekt är användningen av lågemissionsstål i de övre sektionerna av 56 turbiner. Denna strategi minskar koldioxidavtrycket för hälften av turbinerna i vindkraftsparkerna. Det rör sig om att 24% av stålplattornas massa i vindkraftsområdet kommer att leda till en minskning med 16% av koldioxidavtrycket för turbinernas torn.

Innovation genom hållbart materialval

Vestas förklarar att tornsektionerna kommer att tillverkas av 100% återvunnet stål som smälts ner i en elektrisk ljusbågsugn helt driven av vindkraft. Denna innovation är ett steg mot mer hållbar produktion inom vindkraftssektorn och stärker Vattenfalls och BASFs engagemang för energi från renare källor.

Projektets konstruktion beräknas starta 2026 och de två projekten väntas vara fullt driftsatta 2028. Denna satsning visar på den potentiella miljömässiga påverkan och de innovativa lösningarna inom förnybar energi, där både Vattenfall och BASF fortsätter att leda vägen mot en mer hållbar framtid.

Källor: BASF & Vattenfall

 

 

 

 

4