Accelerera Sveriges energiomställning - Lösningar för att möta elbehovet till 2030

Foto: Ashes Sitoula / Unsplash

Med befintliga teknologier såsom sol- och vindkraft samt fossilfria gasturbiner är det möjligt att kontinuerligt tillhandahålla elektricitet till en låg kostnad, enligt en ny analys av Sveriges elsystem. Fyra företrädare för energibranschen betonar i en debattartikel att en utbyggnad av elproduktionen i södra Sverige är avgörande för att stödja planerade investeringar inom industrin och den pågående elektrifieringen av transportsektorn. Denna utveckling förväntas skapa nya arbetstillfällen och främja tillväxt och välfärd för hela landet.

Artikelförfattarna uttrycker oro över avsaknaden av en politisk lösning för att utveckla elsystemet fram till 2030. De understryker att det är avgörande för industrin att säkerställa tillgången på elektricitet till konkurrenskraftiga kostnader, jämförbara med globala konkurrenter. Sverige har historiskt lyckats attrahera investeringar tack vare en pålitlig och koldioxidneutral elproduktion till relativt låga kostnader, vilket de vill bevara för att säkra framtida jobb och välfärd.

Författarna föreslår att utbyggnaden av elsystemet bör omfatta en mix av fossilfria energikällor och moderna teknologiska lösningar för energilagring. Deras analys visar att genom att skala upp sol- och vindkraft och kombinera dessa med batterilagring och gasturbiner som använder vätgas, metanol eller biobränslen, kan elbehoven mötas till en kostnad av cirka 60 öre per kilowattimme. Detta är betydligt mer kostnadseffektivt än alternativa lösningar och kan snabbt implementeras.

De uppmanar politiken att agera snabbt för att stödja utbyggnaden av fossilfria energikällor, säkerställa marknadsbaserade ersättningar för kapacitet, och underlätta för vindkraft och solceller med fokus på att öka acceptansen för dessa teknologier. Dessutom betonar de vikten av att parallellt bygga ut nödvändig infrastruktur, särskilt elnät, för att matcha den växande elproduktionen och behoven från industrin och transportsektorn.

Sammanfattningsvis uppmanar näringslivet till ett närmare samarbete med politiken och samhället för att säkerställa att Sverige kan fortsätta vara motståndskraftigt och konkurrenskraftigt, och leverera välfärd på lång sikt.