Danmark minskar sitt beroende av naturgas

Plattformar vid Danmarks största naturgasfält. Foto: Total Energies

Under det senaste året har Danmarks användning av naturgas minskat med 3,6 procent, enligt den senaste statistiken från Danmarks Statistik. Detta fortsätter trenden från 2022 då naturgaspriserna sköt i höjden till följd av sanktionerna mot Ryssland och dess invasion av Ukraina, vilket ledde till en kraftig nedgång i användningen av naturgas.

Även om priserna nu har stabiliserats på en mer normal nivå, fortsätter konsumtionen att minska, tack vare en ökad användning av alternativa energikällor både i energiförsörjningen och bland hushållen.

Grön omställning pågår men utmaningar kvarstår

Troels Ranis, vicedirektör vid Dansk Industri, välkomnar utvecklingen och betonar att andelen biogas fortsätter att öka, vilket är ett steg mot ett helt grönt gassystem i Danmark. Men trots framstegen finns det fortfarande utmaningar. Till exempel installerades nästan 4000 nya naturgaspannor under 2023, med en livslängd på upp till 20 år. Energistyrelsen uppskattar att det fortfarande kommer att finnas 140,000 hushåll som värmer sina hem med naturgas år 2035, vilket inte överensstämmer med de politiska ambitionerna om en grön omställning, enligt Kristian Rune Poulsen, energianalytiker vid Green Power Denmark.

Växande andel förnybar energi

Den förnybara energin fortsätter att öka och stod för 45,2 procent av Danmarks totala energiförbrukning 2023, jämfört med knappt en fjärdedel 2011. Dock kommer den största delen av den förnybara energin fortfarande från fast biomassa såsom trädflis och trädspån, som främst används för el- och fjärrvärmeproduktion.

Vindkraften utgjorde 10,6 procent av det totala energiförbrukningen under det senaste året, och det totala energiförbrukningen (exklusive bränslen för transportmedel utomlands) minskade marginellt med 0,2 procent jämfört med föregående år.

Källa: Danmarks Statistik

 

 

 

 

 

4