Vindkraftspark Västvind kan anslutas till Göteborgs elnät

Efter förfrågan från Eolus utreder Göteborg Energi Nät nu möjligheten att ansluta vindkraftsparken Västvind direkt till Göteborgs lokala elnät vid Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Energi

Efter förfrågan från Eolus utreder nu Göteborg Energi Nät möjligheten att ansluta vindkraftsparken Västvind direkt till Göteborgs lokala elnät vid Göteborgs hamn. Parken, som projekteras av Eolus och planeras ha en effekt på upp till 1 000 MW, skulle innebära ett betydande tillskott av förnybar el till regionen.

– Vi står inför en stor utmaning med ett stort behov av både effekt och el i Göteborg de kommande åren. Att koppla in en vindkraftspark, som i elproduktion motsvarar hela dagens elanvändning i Göteborg, direkt in på vårt lokala elnät är en fantastisk möjlighet. Idag produceras endast 11 procent av elen som används i Göteborg lokalt. Vi är glada att Eolus har valt att göra en föranmälan hos oss och vi kommer nu att utreda möjligheterna för en anslutning, säger Lars Edström, VD Göteborg Energi Elnät och fortsätter:

– Om vindkraftsparken kan kopplas in på Göteborgs lokala elnät kan det innebära en snabbare och smidigare process. Att elbehovet löses i tid är avgörande för att trygga de tusentals jobb som omställningen skapar.

– En ny havsbaserad vindkraftspark är en del av en industriell satsning på Hisingen i Göteborg och kan vi koppla in elen direkt in i hjärtat av det industriella klustret är det en stor fördel, säger Per Witalisson, VD Eolus.

– Tillgång till el är avgörande för industrins konkurrenskraft och Göteborgsregionens välfärd. Att Hisingen kan komma att svämmas över av grön el vore en ren välsignelse, menar Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren.

För den regionala och lokala ekonomin skulle eltillförsel via Hisingen innebära stora möjligheter. Idag finns det många konkreta förfrågningar på mer effekt och el från industrin i Göteborg. Det handlar om att industrin ska ersätta fossila bränslen i sina processer men också nyinvesteringar inom bland annat fordonsindustrin och kemiindustrin. Eolus och Volvo Cars har tecknat en avsiktsförklaring om att Västvind ska leverera el till den nya batterifabriken på Hisingen. Samtidigt har Göteborgs Hamn gått in som minoritetsägare i vindkraftsparken.

– Vi i hamnen ser utmaningar med att hantera elen i vårt område, men också stora möjligheter. Hamnar kommer vara en nyckel i den gröna omställningen och vi ser att vårt elbehov ökar i rask takt de kommande åren, säger Viktor Allgurén, innovationschef på Göteborgs Hamn.

– Vi på Eolus vill alltid att våra projekt ska bidra med så mycket lokal och regional nytta som möjligt. Om vi bygger Västvind och kan ansluta kabeln på Hisingen skapar det bättre förutsättningar för mer el även till invånare och företag på Öckerö och i Kungälv, säger Anna Lundsgård, chef för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Om Västvind vindkraftspark

Västvind vindkraftspark ligger i Kungälvs och Öckerös kommuner samt i svensk ekonomisk zon. Vindkraftsparken väntas få en installerad effekt på 1 000 MW och har potential att generera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Tillståndsansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, lämnades in till Mark- och miljödomstolen och regeringen under juli 2023. Dialoger pågår för att möjliggöra samexistens med andra intressen såsom yrkesfiske och sjöfart. Byggstart planeras till 2027 med färdigställande 2029. Eolus äger 95 procent av projektet och Göteborgs Hamn AB 5 procent.