RPC inviger första vindparken i Sverige

Foto: Gonz ddl / Unsplash

Renewable Power Capitals nyligen invigda vindpark Klevberget markerar startskottet för en omfattande vindkraftssatsning i regionen. ”Klevberget är ett oerhört viktigt steg för RPC då det är vår första operativa vindpark i Sverige, och innebär att vi nu bidrar aktivt till en grön energimix i Sverige och Norden”, säger Per Meijer, utvecklingsansvarig på RPC.

Klevberget vindpark, som består av 24 turbiner och är belägen i Ånge kommun, initierades av lokala markägare redan 2009. Projektet övertogs senare och byggdes av OX2 på uppdrag av RPC. Nu har vindparken officiellt överlämnats till RPC, vilket innebär en viktig milstolpe i RPC:s övergång från investerare till en av de mest ambitiösa vindkraftsoperatörerna i Europa. Med en beräknad årlig produktion på 455 GWh, motsvarande el till cirka 80 000 hushåll, bidrar Klevberget vindpark avsevärt till elproduktionen i regionen.

RPC har utöver Klevberget fyra vindparker under konstruktion i Kramfors och Sollefteå kommuner, där beräknad driftstart är fjärde kvartalet 2025. Sammantaget kommer RPC:s vindparker i Sverige då att bestå av fler än 100 turbiner och producera el till cirka 262 000 hushåll.

”Tillväxten i norra Sverige kommer att bero på hur framgångsrikt vi kan ställa om våra befintliga industrier. Elbehovet i regionen förväntas öka rekordsnabbt de kommande åren, och vi är redo att både bidra till och driva denna utveckling mot en mer hållbar energiförsörjning i Sverige och Norden genom våra befintliga och kommande vindparker”, säger Per Meijer.

RPC:s vindparker i Sverige:

  • Klevberget: 24 turbiner, Ånge kommun
  • Sörlidberget: 20 turbiner, Sollefteå och Kramfors kommuner
  • Knäsjöberget: 14 turbiner, Sollefteå kommun
  • Storhöjden: 22 turbiner, Kramfors kommun
  • Vitberget: 24 turbiner, Kramfors kommun

Sammantaget kommer RPC:s vindparker i Sverige att bestå av fler än 100 turbiner och producera grön el till cirka 262 000 hushåll.