Modvion säkrar 67 miljoner SEK för global expansion

Foto: Jan Kopřiva / Unsplash

Modvion, en ledare inom avancerad träteknologi, meddelade idag att de framgångsrikt har avslutat en finansieringsrunda på 67 miljoner SEK. Förutom kapital från befintliga investerare har en ny investerare och strategisk partner anslutit sig till Modvions ägarkrets.

Den senaste finansieringsrundan, med ytterligare investeringar från befintliga investerare, understryker det starka stödet för Modvions banbrytande träbaserade vindtorn och företagets centrala roll i att driva hållbara infrastrukturlösningar.

En betydande höjdpunkt i denna finansieringsrunda är CMPC, ett av världens största skogsbolag baserat i Chile. CMPC är ivriga att stödja Modvions kommande globala expansion och erbjuder ett strategiskt partnerskap med betoning på gemensamma värderingar och visioner för framtida innovationer. Företaget har erkänts av Dow Jones Sustainability Index som ett av de mest hållbara företagen globalt för andra året i rad.

"Vi är glada över att få ökat stöd från våra investerare som delar vår vision och våra ambitiösa planer, och vi välkomnar särskilt CMPC, som kommer att vara en stark partner i Modvions kommande globala expansion. Denna investering kommer att underlätta vår utveckling och utöka vår räckvidd," säger Otto Lundman, VD för Modvion.

CMPC Ventures ansluter sig till gruppen av större aktieägare inklusive Vestas Ventures, Almi Greentech Fund, Course Corrected VC och Symbia VC.

Kapitaltillskottet kommer att möjliggöra Modvions fortsatta utveckling av nästa generations produktutveckling, produktion samt utvidgning av marknadsförings- och försäljningskapaciteter.

"CMPC är mycket glada över sin investering i Modvion, eftersom det stämmer överens med vårt åtagande till hållbarhet och innovation och representerar ett betydande steg framåt i att främja byggande med trä och utvecklingen av dessa mer hållbara bygglösningar. Vi har ett entusiastiskt team av tekniska, strategiska och kommersiella experter för att stödja Modvions tillväxt," säger Bernardita Araya, chef för CMPC Ventures.

Modvion möjliggör klimatneutral vindkraft genom att bygga vindturbinstorn av laminerat trä - naturens kolfiber. Trä är starkare än stål vid samma vikt, lagrar kol under lång tid och har en lägre kostnad. Modvions träbaserade torn byggs i moduler, vilket möjliggör högre torn och ökad elproduktion. Modvion har valts ut som ett av de första 48 företagen i den prestigefyllda EIC Scaling Club, en exklusiv gemenskap som omfattar Europas främsta deep tech scale-ups. Medlemmarna har noggrant valts ut från en selekt pool av högpotentialföretag.