Dansk energiö i Nordsjön ser ut att haverera

Utsikterna att få ihop finansieringen kring projektet Energiö Nordsjön är dystra. Bild: Danish Energy Agency

”Energiö Nordsjön” har drabbats av ekonomiska problem som hotar att stjälpa hela projektet

År 2021 beslutade det danska Folketinget att bygga en konstgjord ö i Nordsjön på 120 000 kvadratmeter till en kostnad av 210 miljarder danska kronor. Idén bakom det gigantiska projektet var att samla kraften från omgivande vindkraftsparker till havs och distribuera energi till de europeiska hushållen. Nu har ”Energiö Nordsjön” drabbats av ekonomiska problem som hotar att stjälpa hela projektet.

Beslutet att bygga Energiö Nordsjön togs i ett helt annat ekonomiskt klimat innan inflations- och energikrisen slog till. Danmark har sökt stöd bland europeiska länder och hos EU men det saknas miljarder för att täcka finansieringskostnaderna. Utsikterna för att projektet Energiö Nordsjön ska realiseras ser dystra ut. Och Energiö Nordsjön är inte det enda havsbaserade energiprojektet som havererat på senare tid. Ett annat exempel är Vattenfalls megasatsning i det havsbaserade vindkraftsprojektet Norfolk Boreas som fick skrivas av till miljardkostnad. Orsaken är inflation och högra kapitalkostnader som har skapat fördyringar på upp till 40 procent.

Förhandlingarna kring projektet Energiö Nordsjön fortsätter men utsikterna att få ihop finansieringen är dystra trots att EU-kommissionens prognos är att Europa kommer att behöva 400 gigawatt havsbaserad energi för att klara den gröna omställningen. 2021 bedömdes den danska energiön kosta 210 miljarder danska kronor en summa som sannolikt får skrivas upp rejält till dagens penningvärde. Att finansiera ett projekt av den magnituden har sina svårigheter, menar danska myndigheter.