Ørsted nådde förlikning med New Jersey om skrinlagda vindprojekt

Nya tag. Ørsted är ett av världens största energibolag inom förnybar energi, med särskilt fokus på vindkraft. Foto: Matthias Ibeler, Örsted

Det danska energibolaget Ørsted har nått en förlikning med den amerikanska delstaten New Jersey angående de nedlagda vindprojekten Ocean Wind 1 och 2. Förlikningen innebär att Ørsted ska betala 125 miljoner dollar. Bolaget drog sig ur projekten hösten 2023 på grund av förseningar i leveranskedjor, inflation och stigande räntor.

Enligt en aktieanalyschef på Sydbank var beloppet redan avsatt, och Ørsted hade förberett 300 miljoner dollar för myndighetskostnader, varav 200 miljoner dollar fanns på ett spärrat konto och 100 miljoner dollar i garanti från moderbolaget.

– Det bör inte vara något drama kring detta, men det är självklart en påminnelse om hur dyrt detta har varit för Ørsted, säger aktieanalyschefen.

Förlikningen väntas resultera i ett positivt bidrag till Ørsteds kassaflöden på 75 miljoner dollar.

Kursfallets orsaker

Nyligen noterades Ørsted-aktien nära botten av C25-indexet med en nedgång på omräknat till 628,80 svenska kronor, efter att ha öppnat med ett fall på mer än 2 procent. Investeringsanalytiker hos Nordnet anser att kursfallet inte främst beror på förlikningen.

– Aktien ligger nederst i dagens aktiehandel. Det beror troligen inte huvudsakligen på bötesbeloppet, utan på aktiens natur. Ørsted är en av de C25-aktier som rör sig mycket i relation till det relativa styrkeförhållandet mellan köpare och säljare under dagen. Idag finns det fler säljare, vilket pressar ner aktien, skriver en investeringsanalytiker i en kommentar.

Ørsteds utmaningar och framtid

Ørsted har mött flera utmaningar i sina projekt i USA. Förutom försenade leveranskedjor och stigande räntor har inflationen påverkat kostnaderna negativt. Dessa faktorer ledde till beslutet att dra sig ur Ocean Wind-projekten, vilket har varit kostsamt för företaget.

Trots dessa utmaningar fortsätter Ørsted att arbeta mot sina långsiktiga mål att utveckla och expandera sin verksamhet inom förnybar energi. Förlikningen med New Jersey innebär att företaget kan fokusera på andra projekt och initiativ, med målet att bibehålla sin position som en ledande aktör inom förnybar energi globalt.

Om Ørsted

Ørsted är ett av världens största energibolag inom förnybar energi, med särskilt fokus på vindkraft. Företaget har genom åren etablerat sig som en nyckelspelare i omställningen till en grönare energimarknad. Med en stark portfölj av projekt runt om i världen fortsätter Ørsted att investera i hållbara energilösningar för framtiden.

Denna rapport belyser de senaste utvecklingarna kring Ørsteds förlikning och de utmaningar företaget står inför. Genom att analysera aktiekursens rörelser och företagsstrategier ger artikeln en insikt i Ørsteds pågående satsningar inom förnybar energi.

Källa: Pressmeddelande Ørsted